/\

ANNONS

Foto: Getty Images

Flyg

Flyg mer hållbart med SAS

Nu har SAS privatresenärer och företagskunder möjlighet att snabba på flygindustrins övergång till mer hållbart resande genom att köpa hållbart flygbränsle, till exempel biobränsle.

SAS satsar på att göra flyget mer hållbart. För att göra det, har flygbolaget som målsättning att ha minskat sina koldioxidutsläpp med 25 procent innan 2025 jämfört basåret 2005.

Målet är att vi 2025 ska använda biobränsle i en omfattning som motsvarar den totala mängden bränsle som används i vår inrikestrafik i Skandinavien.

Huvudfokus ligger på att förnya SAS-flottan genom att gå över till mer bränsleeffektiva flygplan. Men för att bidra till att målen nås genomför SAS även många andra utsläppsreducerande initiativ. Bland annat har alla resenärer och företagskunder nu möjligheten att köpa biobränsle.

– Flygplanen blir effektivare, säger Lars Andersen Resare, Head of Sustainability på SAS. Men nästa steg för oss är att ersätta fossila bränslen med biobränsle. Målet är att vi 2025 ska använda biobränsle i en omfattning som motsvarar den totala mängden bränsle som används i vår inrikestrafik i Skandinavien.

– Biobränsle kan minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent under sin livcykel jämfört med fossila bränslen, säger Andersen Resare. Men övergången till mer hållbara bränsle är fortfarande i sin linda. Tillgången är begränsad och priset är cirka tre till fyra gånger högre än för vanligt fossilt bränsle.

Engagerar företag

Genom att SAS gör det möjligt för resenärerna att köpa biobränsle, kan kunderna välja att vara delaktiga i övergången till och kommersialiseringen av storskalig biobränsleproduktion.

SAS har redan noterat stort intresse från sina resenärer. Ett exempel är det svenska längdåkningslandslagets beslut att köpa biobränsle. Landslaget har köpt biobränsle från SAS motsvarande mängden bränsle som användes för deras resor mellan Stockholm och Östersund 2019.

– 2019 började vi rulla ut ett särskilt hållbarhetsprogram för företagskunder, med målet att få företagen att engagera sig och vara delaktiga i utvecklingen, bland annat genom att använda biobränsle för sina resor med SAS, säger Andersen Resare.

– Jag är glad över att vi, genom att erbjuda biobränsle som tillval, kan ge resenärerna möjlighet att bidra till mindre utsläpp och ett mer hållbart resande, tillägger Andersen Resare.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng